ANIVERSARI DEL CSOA HAMSA

Viatge imatginari per les entranyes de la festa d'aniversari... [21-3-04]